Heeft U een evenement, expositie, pasar, soos, reunie etc.
wat meer aandacht verdiend? Mail, schrijf, fax of bel het ons door
en wij doen de rest. 

Mail ons je opgavesAdres: Postbus 61418
2506 AK
Den Haag Tel/Fax:  084-8778487.   

 
 

  
web pasarmalam.nl


 

 

 

 
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor
onjuiste weergave van gegevens.

Wilt u zekerheid dan belt u de plaatselijke
VVV of anders de betreffende organisator/hal

 

Copyright 2003 Pasarmalam.NL. All right reserved.